בר צברי
עומד במרפסת





direction
editing
animation
omri cohen

art
animation
ori sofer