בר צברי
עומד במרפסת

direction
editing
animation
omri cohen

art
animation
ori sofer